คุณสามารถติดตามการจัดส่งสินค้าได้โดย คลิกที่โลโก้ไปรษณีย์ไทย
แล้วป้อนหมายเลขจัดส่ง คุณก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้เช่นกัน
หมายเหตุ: สามารถเช็คสถานะการจัดส่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน

แสดง 22 รายการ : 1
หมายเลขคำสั่งซื้อ
         ชื่อ-นามสกุล
        ปลายทาง
หมายเลขจัดส่ง
2018031054752
         คุณสุพิศ สังข์กาพรม
        เลย
2018030415652
         Tsingtao Weineng Pharma co.ltd.
        China
2018021620481
         อนุชา นานัปการ
        ชลบุรี
2018020949480
         คุณคมสัน พิมพ์เสน
        นครราชสีมา
2018013153749
         อนุชา นานัปการ
        ชลบุรี
2018012440149
         Rose Othman
        Malaysia
2018011925339
         อนุชา นานัปการ
        ชลบุรี
2018011064176
         อนุชา นานัปการ
        ชลบุรี
2018011082951
         คุณภัทราวัลย์ เซ่งปุ่น
        นครศรีธรรมราช
2017121785336
         Pedro Rivera Encarnacion Jr
        ชลบุรี
2017120744059
         มลตา สะศรี
        นครสวรรค์
2017120290123
         อังกฤษ สอนศรี
        ปราจีนบุรี
2017093059941
         อังกฤษ สอนศรี
        ปราจีนบุรี
2017092487335
         Philip Burgess
        ภูเก็ต
2017091912056
         Philip Burgess
        ภูเก็ต
2017083189815
         ยศกร จงเจริญ
        เลย
2017071705925
         ธนาศักดิ์ ธะนะ
        อุบลราชธานี
2017062747018
         Mr.Jerry
        กรุงเทพมหานคร
2017042639839
         คุณธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข
        เชียงราย
2017040910654
         คุณธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข
        สุรินทร์
2017040686846
         พรอุษา ปัจฉิม
        กรุงเทพมหานคร
2017032791051
         คุณธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข
        เชียงราย
แสดง 22 รายการ : 1