คุณสามารถติดตามการจัดส่งสินค้าได้โดย คลิกที่โลโก้ไปรษณีย์ไทย
แล้วป้อนหมายเลขจัดส่ง คุณก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้เช่นกัน
หมายเหตุ: สามารถเช็คสถานะการจัดส่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน

แสดง 10 รายการ : 1
หมายเลขคำสั่งซื้อ
         ชื่อ-นามสกุล
        ปลายทาง
หมายเลขจัดส่ง
2017093059941
         อังกฤษ สอนศรี
        ปราจีนบุรี
2017092487335
         Philip Burgess
        ภูเก็ต
2017091912056
         Philip Burgess
        ภูเก็ต
2017083189815
         ยศกร จงเจริญ
        เลย
2017071705925
         ธนาศักดิ์ ธะนะ
        อุบลราชธานี
2017062747018
         Mr.Jerry
        กรุงเทพมหานคร
2017042639839
         คุณธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข
        เชียงราย
2017040910654
         คุณธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข
        สุรินทร์
2017040686846
         พรอุษา ปัจฉิม
        กรุงเทพมหานคร
2017032791051
         คุณธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข
        เชียงราย
แสดง 10 รายการ : 1